Viziunea noastră

VIZIUNE

Prin orice acțiune și fiecare aspect, biserica Sion aspiră să vadă o mișcare crescândă a creștinilor care să acționeze pentru Hristos și care să pună în practică principiile împărăției lui Dumnezeu. Ne dorim să vedem o biserică vie și total dedicată pentru câștigarea lumii pentru Hristos.

Creștinul activ. Transformat prin Cuvânt. Total dedicat lui Hristos.

Sion este o biserică care pune accentul pe oameni, pe transformarea lor după caracterul lui Hristos.  (Romani 12.2, Romani 8:29) și pe dedicarea 100% pentru Hristos. Noi credem într-o Evanghelie care schimbă vieți. Isus nu doar mântuie sufletul, ci transformă viețile oamenilor, restaurează familiile noastre și ne eliberează de păcat pentru a avea o relație vie și autentică cu El și pentru a-i sluji pe alții prin dragostea Lui.

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

(Galateni 2:20)

MISIUNEA NOASTRĂ

Ne dorim să vedem oamenii mântuiți, vindecați, eliberați, ucenicizați, echipați și împuterniciți să slujească în darurile lor în misiunea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Tot ceea ce facem se include în această arie de activități.

Misiunea noastră este să aducem pe orice om la credința mântuitoare în Hristos, să devină parte a familiei lui Dumnezeu, să își asume calitatea de ucenic al lui Hristos și să se dedice să clădească Împărăția Lui. Rezumăm misiunea noastră în: Fii ucenic și fă ucenici.

Ne dorim ca fiecare persoană să aibă șansa să experimenteze ceea ce Dumnezeu a plănuit pentru ea (Psalmul 40:5) –(1) să fie slujită și (2) să slujească cu abilitățile, experiența și chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o.

SCOP 
mântuire, maturizare, mobilizare, multiplicare.

Scopul nostru se rezumă la două cuvinte: mântuire și mobilizare. Mântuire pentru cei care nu îl cunosc pe Hristos și mobilizare pentru credincioși, care prin acțiuni concrete să dea mai departe ceea ce au primit.

Biserica Sion există pentru a propovădui Evanghelia pentru mânuirea celor care cred, și de a inspira și de a-i provoca pe credincioși să trăiască o viață plină de pasiune pentru Hristos, demonstrată prin dragoste pentru oameni, fapte bune, acte de bunătate și influență pozitivă.

Creștinismul trebuie să devină practic, iar Biserica Sion este un cadru care te ajută să ieși puțin câte puțin din zona ta de confort și să te obișnuiești cu natura de creștin activ, dinamic și dedicat.

Scroll to Top