Ce înseamnă Sion?

SEMNIFICAȚIA BIBLICĂ

Sionul are temeliile așezate pe munții ceisfinți: Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov.Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetate a luiDumnezeu! (Psalmi 87:1-3)

Cetatea lui Dumnezeu

Sionul este cetatea lui Dumnezeu, un loc întărit de Dumnezeu, locul pe care Dumnezeu îl iubește, peste care își revarsă bunătatea ca soarele, locul despre care se spun lucruri glorioase pentru că plămădește povești fascinante.

Un loc întărit… 

Cuvântul Sion se regăsește de mai mult de 150 de ori în Biblie. Etimologic înseamnă întăritură sau fortificație, de aici și denumirea de cetățuia Sionului sau cetatea lui David (2 Samuel 5:7), locul unde David și-a pus camera armelor și ulterior Palatul Regal.*

Locul pe care Dumnezeu îl iubește.

Sionul înseamnă și loc însorit*. De la Daniel încoace (Daniel 6.10), toți evreii se îndreptă în timpul rugăciunii lor cu fața spre Ierusalim, iar locuitorii Ierusalimului se uitau spre Sion (locul unde mai târziu avea să fie construit Templul) pentru că din acea direcție răsărea soarele, ca un simbol al speranței și al protecției lui Dumnezeu față de ei. Primele raze ale soarelui scăldau mai întâi Sionul și apoi întreg Ierusalimul.  De fiecare dată, când Evreii se uitau la un răsărit de soare își aduceau aminte de Sion, de promisiunile lui Dumnezeu și de faptul că Dumnezeu este credincios.

Sion în Vechiul Testament

Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ, este muntele Sionului; în partea de miazănoapte este cetatea Marelui Împărat. 
(Psalmi 48:2)

Dumnezeu îi spune Sionului:  «Ridică-te! Strălucește! Căci lumina ta a venit şi slava Domnului a răsărit peste tine. (Isaia 60:1). Sionul redă ideea de ridicare, de strălucire, de slavă, de creare a unui momentum, de acționare cu entuziasm.

Sionul redă speranțele și valorile poporului lui Dumnezeu, astfel că a devenit sinonim cu Ierusalimul (Isaia 40:9), ținutul și poporul lui Iuda (Ieremia 31:12) și poporul Israel în general (Zaharia 9:13).

Sionul în Noul Testament

A fost numită Cetatea Marelui Împărat, însă Sionul depășește cadrul inițial și este încărcat cu mult mai multă semnificație.

Prima mențiune a Sionului se găsește în 2 Samuel 5:7. Sionul a fost o fortăreață în cetatea Ierusalimului pe care David a cucerit-o. După ce David a cucerit Sionul, Ierusalimul a devenit capitala Israelului. Când Solomon a clădit Templul, Sionul și-a extins aria de semnificație și a inclus și aria Templului. (Psalmul 2:6; 48:2, 11–12; 132:13).

Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui şi a zis:
„Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie; voi locui în el, căci l-am dorit.
Îi voi binecuvânta din belşug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui.
Voi îmbrăca în mântuire pe preoţii lui, şi credincioşii lui vor scoate strigăte de bucurie. 
(Psalmul 132:13-16)

În Vechiul Testament, Sionul se referă la Israel ca popor al lui Dumnezeu, un popor de închinători. În Noul Testament, Sionul simbolizează Biserica și întreaga realitate a Noului Legământ. În Evrei se spune că nu ne-am apropiat de muntele Sinai, ci de muntele Sionului, care prezintă o realitate cu totul nouă. Bogăția Sionului se regăsește în această semnificație pe care a primit-o profetic încă din Vechiul Testament, și anume că se anticipau bogățiile care au fost pregătite pentru noi în Hristos.

V-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui Viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi, (Evrei 12:22-23)

Petru, citând din Isaia 28:16, se referă la Hristos ca Piatra din Sion:

Căci este scris în Scriptură: „Iată că pun în Sion o Piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se încrede în El nu va fi dat de rușine.” (1 Petru 2:6)

Sionul pentru noi

Pentru noi, având în vedere realitatea biblică descrisă pe scurt aici, Sionul înseamnă tot ceea ce este mai valoros, lucrurile pe care le prețuim și contează pentru noi.

Sionul este simbolul valorilor celor mai înalte, este lucrul la care ții, lucrul care te reprezintă și te descrie cel mai bine și care îți oferă identitatea, sensul și scopul, este lucrul care vorbește despre speranțele și viitorul tău. Sionul poate fi visul tău sau expresia împlinirii tale, direcția și scopul rugăciunilor tale, exercițiul practic al credinței tale.

Sionul nu este ceea ce alegem noi, ci ceea ce Dumnezeu a ales pentru noi. Sionul este ideea Lui. El face din ce nu este ceva măreț. El ridică din țărână și dă semnificație. Sionul este ceea ce El inițiază, sădește, întărește și iubește.

Sionul este locul în care te pui în acord cu Dumnezeu, iar acest acord nu este forțat, ci potrivit voii lui Dumnezeu, plin de bucurie și împlinire pentru tine.

Sionul este acea piesă de puzzle din viața ta care potrivește totul, dă sens și împlinire.

Sionul este locul unde un om sau zece sau o mie de oameni pot spune: Este locul meu! Este locul inimii mele. Este locul unde fiecare om se poate regăsi: un loc al valorilor cristice, un loc al principiilor Împărăției, un loc al misiunilor creștine temerare, un loc al faptelor bune care clădesc o comunitate vie și  deschisă, un loc al dedicării personale, un loc al entuziasmului, un loc al încurajării, un loc al schimbării, un loc al oamenilor diferiți care construiesc un univers al culorii.

Sionul este un loc al închinării și al prezenței lui Dumnezeu. Domnul iubește porțiile Sionului. (Psalmul 78:2) Dumnezeu iubește Sionul pentru că îi place să fie cu poporul său. Sionul este locul intrării în prezența lui Dumnezeu prin laudă. Dumnezeu pune preț pe acest tip de închinare: o închinare care nu include jertfa omenească, nici ritualul, nici meritele umane, ci este vorba de o închinare prin laudă, prin har și prin relație. Închinarea care pune accentul pe apropierea de El, pe relația cu El, pe prezența Lui, pe atmosfera Cerului, pe iubirea Tatălui, pe adorare și pe prosternare.

Sionul este locul unde accentul este pus pe laudă, pe acces liber în prezența lui Dumnezeu prin harul lui Hristos, pe cântec, pe slujire necurmată, pe generozitate, pe exuberanță și bucurie, pe pasiune pură…

Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite,de acolo strălucește Dumnezeu. 

(Psalmul 50:2)

Semnificația pe care o dă Dumnezeu unui lucru este mai importantă decât lucrul în sine. Sionul este un loc, dar devenit un nume, un simbol care comprimă speranțele poporului lui Dumnezeu, dar și acțiunile lui Dumnezeu.

Pentru noi, Sionul este locul în care slava lui Dumnezeu este văzută, prezența Lui este simțită, Numele lui Hristos este proclamat pentru ca oamenii să caute pe Domnul și să fie mântuiți, eliberați, vindecați, învățați ca să se închine Lui în Cortul restaurat al lui David (Fapte 15:16) și să trăiască o viață total dedicată pentru Hristos (Galateni 2.20).

Sionul este locul prin care Dumnezeu vrea să strălucească.

Scroll to Top