Crezul nostru

NOI CREDEM:

… Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, infailibil, unic şi autoritar, norma absolută pentru credința şi practica creștină;

… există un Dumnezeu Etern, care S-a revelat pe Sine ca singur Dumnezeu existent în trei persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt;

… în divinitatea Domnului nostru Isus Hristos, în întruparea Lui prin nașterea Sa din Fecioară, în viața Lui fără păcat, în minunile Sale, în moartea Lui ispășitoare în locul nostru, în învierea Lui în trup, în înălțarea Lui la cer şi în reîntoarcerea Lui în putere şi glorie;

… că omul a fost creat bun şi drept, însă prin propria lui alegere, din cauza neascultării, a ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu, a căzut şi a atras după sine nu numai moartea fizică, ci şi pe cea spirituală, ceea ce înseamnă despărțirea de Dumnezeu;

… în salvarea din păcate prin harul lui Dumnezeu, prin pocăința omului şi prin credința în jertfa perfectă şi suficientă, realizată de Domnul Isus Hristos pe cruce, prin care am obținut iertarea păcatelor și viața veșnică;

… că pentru mântuirea omului păcătos şi pierdut, nașterea din nou, din apă (botez) şi Duh, realizată prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt este absolut necesară;

… în botezul cu Duhul Sfânt, în operarea darurilor Sale în vederea zidirii Trupului lui Hristos; în puterea sfințitoare a Duhului Sfânt, care, locuiește în credincios şi îl ajută să trăiască o viață sfântă, să-L mărturisească pe Domnul Isus Hristos şi să lucreze pentru El;

… în a doua venire a Domnului Isus Hristos şi în strângerea noastră cu El în glorie;

…. în judecata finală când morții nemântuiți vor învia şi vor fi judecați după faptele lor;

… într-un cer şi un pământ nou în care va locui neprihănirea;

Scroll to Top