Versete despre creșterea Bisericii în Faptele apostolilor

Ne întoarcem din nou la Faptele Apostolilor ca să poată învăța principiile de funcționare și creștere a Bisericii.

Există un model care poate fi replicat în Biserica de azi. Modelul pe care l-am observat eu este că în faptele Apostolilor avem de-a face cu o explozie. Biserica începe la Ierusalim și umple întreaga lume cunoscută de atunci. Cuvântul se răspândește, ucenicii se înmulțesc, tot mai mulți slujitori își asumă chemarea și bisericile sunt plantate în multe locuri. Cele patru lucruri menționate ficționează împreună: Cuvântul, ucenicii, slujitorii, bisericile.

Vă prezint o listă de versete care arată dinamica bisericii din Faptele apostolilor, o dinamică împuternicită de Duhul Sfânt. Când cinstesc aceste versete sunt încurajat și motivat să mă rog conform lor. În aceste versete am scos în evidenția o parte din verset pentru a fi mai ușor de observat mesajul. Cred cu tărie că biserica de azi trebuie să se întoarcă tot mai mult la modelul Faptelor Apostolilor.


Cei ce au primit cuvântul lui au fost botezați; și în ziua aceea, la numărul ucenicilor au fost adăugate cam trei mii de suflete. (Faptele apostolilor 2:41)


Îl lăudau pe Dumnezeu și aveau parte de bunăvoință din partea întregului popor. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. (Faptele apostolilor 2:47)


Însă mulți dintre cei ce auziseră cuvântarea au crezut, și numărul bărbaților a ajuns la aproape cinci mii. (Faptele apostolilor 4:4)


12. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon
13. și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei; dar norodul îi lăuda în gura mare.
14. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult;
15. până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru ca, atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei.

(Faptele apostolilor 5:12-15)


În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor. (Faptele apostolilor 6:1-2)


Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim, și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. (Faptele apostolilor 6:7-8)


Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului; și, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea. (Faptele apostolilor 9:31)


Mâna Domnului era cu ei, și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul. (Faptele apostolilor 11:21-23)


49. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara.
50. Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor.
51. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia,
52. în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt.

(Faptele apostolilor 13:49-52)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top